KONSULTACJE ENDOKRYNOLOGICZNE DZIECI I DOROSŁYCH

KOSZT

150-180 zł

CZAS

20 minut

NA CZYM POLEGA WIZYTA?

Specjalista, endokrynolog dziecięcy i dla dorosłych podczas wizyty sprawdza poziom hormonów tarczycy na podstawie badań diagnostycznych wykonanych uprzednio przez pacjenta, a także przeprowadza wywiad lekarski. W sytuacji gdy jest ono potrzebne, przeprowadza się badanie ultrasonograficzne tarczycy w takcie którego sprawdzana jest praca gruczołu i ewentualne zmiany w jego obrębie. Jeśli pacjent kwalifikuje się do leczenia zostaje omówiony rodzaj terapii oraz termin wizyty kontrolnej.